მხოლოდ ერთხელ

ცხოვრებაში მხოლოდ ერთხელ
მხოლოდ ერთხელ მინდა გითხრა
ეს ამდენი დარდი, სევდა
ნუთუ მართლა ღირდა რამედ?