ნანა სელეპანოვა - როცა მიყვარდა

დილაა...ჭიშკარს აწვალებს ქარი,
მზემ საჩიხესთან გაიფრთხიალა,
მე მაშინ უფრო, ვიყავი ლაღი,
როცა მიყვარდა, როცა მიყვარდა.


აქ მორჩა

მინდა სიტყვები გავრითმო,
ლექსად დავწერო სათქმელი
გრძნობები ფანქრით დავხატო
რადგან ვერ ვპოვე სიტყვები

წამს წუთი, წუთებს საათი
დროის შეგრძნება გაქრება,
როცა თვალებში ჩაგხედავ
და სინანული გაჩნდება