ნანა სელეპანოვა - მითხარი რა გინდა

მითხარი,მითხარი,
მითხარი რა გინდა?
გინდა, სიყვარული
თავიდან აგიხსნა?


ნანა სელეპანოვა - მითხარი რომ

მითხარი,რომ გაქრა
ყველაფერი კარგი,
ყველაფერი წმინდა,
ყოველდღე მიმტკიცებ,
რომ უჩემოდ გაძლებ,
ჩემთან აღარ გინდა!