ლურჯწვერება


ასი წლის წინ უღრანი ტყის პირას, ერთი ბერიკაცი ცხოვრობდა, მას სამი ვაჟი და ერთი ულამაზესი ასული ჰყავდა. ერთ მშვენიერ დღეს მათი სახლის წინ ოქროს ეტლი გაჩერდა. ეტლიდან მეფე ჩამოვიდა, ბერიკაცს ეახლა და ქალიშვილის ხელი თხოვა. ბერიკაცი სიხარულუსგან ცას ეწია; მეფეს ჩემი ქალიშვილის შერთვა სურსო და უმავე დათანხმდა, ისე რომ მეფისთვის არც შეუხედავს, მას არც კი შეუმჩნევია, რომ მეფეს ლურჯი წვერები ჰქონდა. მშვენიერი ასული ლურჯწვერება კაცის დანახვაზე შეშინდა და დაიმალა.ის უარზე იყო არ სურდა ლურჯწვერება კაცის ცოლი გამხდარიყო,მაგრამ მამის ხვეწნა მუდარამ მაინც თავისი ქნა და ბოლოს დათანხმდა. თავის სამ ძმასთან მივიდა და უთხრა: ,,საყვარელო ძმებო, როგორც კი ყვირილის ხმას გაიგონებთ, სადაც არ უნდა იყოთ და რასაც არ უნდა აკეთებდეთ, ყველაფერი მიატოვეთ და ჩემს საშველად გამოემართეთო. ძმებმა საყვარელ დას დახმარების პირობა აღუქვეს და გადაეხვივნენ. ლურჯწვერება და მისი დედოფალი ოქროს ეტლში ჩასხდნენ და სასახლისკენ გაემართნენ