წერილი ღმერთს

იყავი ჩემთან!
როცა ვიგრძნო ლოდები მხრებზე!
ან როცა ვიგრძნო
სულერთობა ყველა საზიდრის!
შენ თუ აქა ხარ
ვერრა მებრძვის! ვერარა შეძლებს!
ვარ უსასრულო
და უკვდავი ზენა ქარივით!


ლოცვა

სიტყვა სიკვდილი შიშს ძრწოლვას იწვევს,
მაგრამ ვინ იცის სიმშვიდეც იგრძნეს
იგრძნეს იპოვნეს და თვალთ იხილეს
ზოგმა სითბო და ზოგმაც სიცივე.

sitva sikvdili shishs brwolavas iwvevs