" არ მწამს ... "

მე აფეთქება კვირტების არ მწამს,
მწამს აფეთქება უცნობი ძარღვის...
ზეცნობიერი ჯიუტად მტანჯავს...
ქვეცნობიერის შეცნობაც დამღლის..!