კახაბერ ჭიჭინაძე

kaxaber chichinadze kacebi ara kvdebian axalgazrda mwerlebi
კაცები არა კვდებიან
კაცებად იბადებიან,
არ ვიგულისხმე მამრი მე,
ქალიც ხომ დედა-კაცია,