ივლიტა გოლეთიანი -- ვარ ოცდაათი სულ გაზაფხულის

ვარ ოცდაათი სულ გაზაფხულის !..
ხანაც ლაღის და ხან -- დაზაფრულის...
ეს ცოტა არის ნეტა თუ ბევრი ?!
გაივსოს უნდა თუ ჩადგი ქვევრი !