ნანა სელეპანოვა - შენი ბრალია

ფრთაფარფატა მერცხალივით
დილას მოჰყევ ადრიანს,
გაზაფხულს ნუ დააბრალებ,
სიყვარულის ბრალია.


ნანა სელეპანოვა - განა ჩემი ბრალია

განა ჩემი ბრალია, ცოტაც შენ ხარ ბრალში,
როცა გაგიცანი და როცა შემიყვარდი...
მე შენ ამოგარჩიე ათიათას კაცში,
დამიჯერე, არასდროს მე არ გაგცვლი სხვაში!


ნანა სელეპანოვა - განა ჩემი ბრალია

განა ჩემი ბრალია, ცოტაც შენ ხარ ბრალში,
როცა გაგიცანი და როცა შემიყვარდი...
მე შენ ამოგარჩიე ათიათას კაცში,
დამიჯერე,არასდროს მე არ გაგცვლი სხვაში!