ემილი დიკინსონი - განა იციemili dikinsoni gana ici ucxouri literatura poezia proza
თარგმანი - ახალაძე დავით

განა იცი, რა თრგუნავდა მომაკვდავს?
გვერდში მზერა ვერ იგულა ქომაგთა,
არვინ ჰყავდა, რომ გაენდო ვარამი,
ტანჯვით მისულს საიქიოს კარამდე.

ან თუ იცი, რად შეიშნო სიმშვიდე,
თუ კვდებოდა, სუნთქვას რად არ იშლიდა?
სიკვდილისთვის იყო კარგი ამინდი
მზემ უნათა გზა უთენარ ღამემდე.

ვის უხმობდა, სახლეულს თუ შემოქმედს,
რას ამბობენ მოარული ხმები,
ან ნეტავი, გლოვის ზარს რად შემოჰკრეს,
თუკი სული განუტევა ნებით?

განა ფუჭი ნატვრა დარჩა დარდად?
ყვავილებმა არაფერი მითხრეს,
ჩავიმუხლე უკვე თითქმის მკვდართან,
მაგრამ კვნესის და ხროტინის გარდა
ვერაფერი გამაგონა იმ დღეს.

ეგებ სურდა, გაემხილა სახელი,
მშვენიერი, მაგრამ არგასამხელი,
მისი, ვისაც სხვისგან ვერ განასხვავებ,
ვინც იპარავს ძილში სულის ნამსხვრევებს.

მაშ, დამშვიდდა,
თუ შეიპყრო შიშმა?
მის ტრფობაში დიდი ცოდნა იშვა,
მას ხომ მხოლოდ სიყვარული ტანჯავდა
კრძალვით მისულს წუთისოფლის არჯალთან.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.