სტატუსები - statusebi
ნუ სესხულობ, სანამ უძლებ საკუთარი სახსრებით.
cxovrebiseuli da praqtikuli rcheva
(ცხოვრებისეული და პრაქტიკული რჩევეა)Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.