ვაჟა-ფშაველა - კაფია
მცირე რამ შემონაწირი
მიიღე თავის ძმისგანა,—
მეც შენებრ გული მიტირის,
დაჩაგრული ვარ მტრისგანა.

ასწავლე ბავშვებს ბავშვურად
ჰანგები გულზე მწდომია,
ტრფიალი ბუნებისადმი,
მამა-პაპური ომია.

ბავშვთ გულის მესაიდუმლევ,
ჰშრომობ მღვიმეში ჩუმადა,
ბავშვების ჭირი და ლხენა
გულს მიგაჩნია წყლულადა.

მე როდი მომეწონება
სიტყვა ნათქვამი უმადა,
ამიტომ გკოცნი პირშია,
გადმოგეხვევი ძმურადა!

1909 წ.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.