დგას კარებთან შემოდგომადგას კარებთან შემოდგომა,
როგორც ლომი მშიერი,
სურს უცვალოს ყოველივეს
ძველი შნო და იერი.
შენს ცნობაში თურმე შევცდი,
რომ მეგონე ძლიერი,
მოიქუფრე, როცა იგრძენ
სოფლის დასალიერი.ენვერ სალაყაია
Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.