იოსებ დავითაშვილი - მიბაძვა დავით გურამიშვილისაკაცი ხარ, კაცად შობილი
კაცი გიყვარდესო;
გაჭირვებულსა უშველე,
სადაც უჭირდესო.
ეკლესიას დახვიდოდე
ყოველ უქმე დღესო;
დავითნი და სახარება
ორივ იქა ძევსო.
იმათში ესე წერია:
კაცი გიყვარდესო;
კეთილისთვისა ბოროტად
ვინც ვალს გიხდიდესო,
სამაგიეროს ნუ უზამ
დე, თვით გადახდესო,
ჩვენსა მხსნელსაც ეს დამართეს,
კაცთა მოყვარესო.
კეთილისთვისა კეთილი
ჯვარზედ მიაკრესო,
ხელებში და ფეხებშია
ლურსმები დაჰკრესო!
პეტრესა, იმის მოციქულს,
ტყავი გააძვრესო,
ძმაო, კაცთა ხსნისათვისა
თავი იწვალესო!
თვით თუ მოკვდნენ, მათი საქმე
შენ ხომ წინ გიძევსო;
ეწამე შენც მათსავითა,
დეე, რაც გახდესო.
აბა, ეცადე კაცთათვის,
კაცი გიყვარდესო;
გაუნაწილე ყველასა,
რაც კი რამ გქონდესო.
საწყლებსა და დავრდომილებს,
შრომის მოყვარესო,
შენი ხსენებაც ამქვეყნად
სახსოვრად დარჩესო.

1878 წ. 22 ივლისი.
თბილისიLoading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.