მარტოოდენ სად მიდიხართმარტოოდენ სად მიდიხართ

(martooden sad midixart)


- მარტოოდენ სად მიდიხართ, მშვენიერო ალვა?
- ბაღში, ძროხის მოსაწველად, სერ.- მიუგო ქალმა
-რომ გამოგყვეთ, შეიძლება, მშვენიერო ალვა?
- რასა ბრძანებთ, როგორც გსურდეთ სერ,- მიუგო ქალმა
-ნეტავ ვისი ასული ხართ, მშვენიერო ალვა?
- მამაჩემი ფერმერია, სერ,- მიუგო ქალმა
- ცოლად ხომ არ გამომყვებით, მშვენიერო ალვა?
- დიახ, თქვენ თუ თანახმა ხართ სერ, -მიუგო ქალმა.
- მაგრამ, მზითვად, მზითვად რა გაქვთ, მშვენიერო ალვა?
-მხოლოდ სახე მშვენიერი, სერ, - მიუგო ქალმა
- მაშინ ალბათ ვერ წაგიყვან, მშვენიერო ალვა,
- კალთებს არვინ არ დაგახევთ, სერ, - მიუგო ქალმა.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.