ქალი კი არა ანგელოზი ხარქალი კი არა ანგელოზი ხარ

(qali ki ara angelozi xar)


ქალი კი არა ანგელოზი ხარ,
საოცრება ხარ შენ ხორც შესხმული,
არსთა გამრიგეს კეთილი ნებით,
შენ სანუგეშოდ ქვქყნად მოსული,
ქალი კიარა შენ ხარ სიამე
სიყვარულის და ერთგულებისა,
შენ შეგწევს ძალა ერთი შეხედვით
გახდე მკურნალი კაცის სულისა,
თუმც ყველა ქალი გამოცანაა,
სრულად ამოხსნა მათი ძნელია,
მაგრამ მე პასუხს ხილულში ვხედავ,
თითქოს გიცნობდე დიდი ხანია,
ფარული არსის ამოცნობაში
არ შეიძლება შეცდეს მგოსანი,
არ ამერევა მე ერთმანეთში
ლამაზმანი და მანდილოსანიLoading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.