ადამიანის მეხსიერებაადამიანის მეხსიერება

(adamianis mexsiereba)

ადამინის მოკლევადიან მეხსიერებას, ერთდროულად, შეუძლია დაიმახსოვროს მხოლოდ 7 ობიექტი. თუ ობიექტებს გავაერთიენებთ ჯგუფებში, მაშინ ერთჯერზე დასამახსოვრებელი ობიექტების რაოდენობა მკვეთრად გაიზრდება.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.