ფაქტები ტვინის შესახებfaqtebi tvinis shesaxeb saintereso faqtebi icit tu ara rom saintereso ambavi ucnauri faqtebi
ადამიანის ქვეცნობიერი ლოგიკაზე გაცილებით ძლიერია. ერთ-ერთი გამოკვლევისას ადამინინებს აჩვენებდნენ გამოსახულებას, რომელზედაც დაუფიქრებლად უნდა ეჩვენებინათ გარკვეული ობიექტი. დაუფიქრებლად არჩეული ობიექტის სისწორე, პროცენტულად,უფრო მეტი იყო, ვიდრე დაფიქრებული პასუხის გაცემის შემთხვევაში.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.