ტაბეშაძე - Tabeshadze

გვარის ფუძედ წინაპრებს გამოუყენებიათ საკუთარი სახელი ტაბი, ტაბა. ტაბეშაძე ორსუფიქსიანი გვარია: ში+ძე, ტაბა-ძე, დაშენებული ქართული გვარია: ტაბაშაძე. ტაბარუკი სოფელია გარდაბნის რაიონში, აქედანაა ასევე გვარი ტაბა-რუკაშვილი.

ტაბა ფუძედაა სახელსა და გვარებში: ტაბატაძე (ტაბატა), ტაბაღუა (ტაბაღი). ტაბახი უძველესი ეთნონიმია ძველი აღმოსავლეთის მოსახლეობიდან, ამავე ძირისაა ტაბახია, ტაბაშიძე.

ტაბეშიძე, შესაძლებელია, ლაზური გაფორმების გენეტიკური სახელი იყოს (გვარის ფუნქციით).

ტაბეშაძე იმერეთში წარმოშობილი, იმერული გვარია.

მიღებული ვაუჩერების მიხედვით, დაფიქსირებულია 236 ტაბეშაძე: ბაღდათში – 164, ქუთაისში – 24, თბილისში – 16. არიან სხვაგანაც.აკადემიკოს იაკობ ახუაშვილის მიერ მოწოდებული მასალების მიხედვითLoading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.