ხოსროშვილი - Khosroshvili
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ხოსრო, რომელიც სპარსული წარმოშობისაა და ქართულად სახელგანთქმულს, დიდებულს ნიშნავს. მისი კნინობითი ფორმებია: ხოსია, ხოსიტა, ხოსროა, ხოსროვა, ხოსროველა, ხოსრუა, ხოსუა.
1818 წელს ეგნატე ხოსროშვილი ნათლავს ქალიშვილს ქეთევანს.
ამავე ძირისაა გვარები: ხოსიაშვილი, ხოსიეიშვილი, ხოსრიაშვილი, ხოსრაშვილი, ხოსრუაშვილი.

საქართველოში 531 ხოსროშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 174, დუშეთში – 84, რუსთავში – 60. არიან სხვაგანაც.აკადემიკოს იაკობ ახუაშვილის მიერ მოწოდებული მასალების მიხედვითLoading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.