იორამაშვილი - იორამიშვილი - Ioramashvili - Ioramishviliგვარის ფუძეა საკუთარი სახელი იორამი, რომელიც ებრაული წარმოშობისაა და ქართულად ნიშნავს „ღმერთი მაღალი“.

„იორამიშვილი, გვარით ბერძენი იორის შვილი, მოსული ძველადვე საბერძნეთით და მენიუდგან იწოდებიან იორამიშვილებად, აზნაურად იყვნენ მიღებულნი“.

1721 წელს გოლთეთში მოიხსენიება ელიზბარა იორამაშვილი.

1721 წლის აღწერაში, ქაიხოსრო ბარათასშვილის მიერ სიონის ეკლესიისადმი გაცემული ყმისა და მამულის ნასყიდობის წიგნში მოიხსენიება იორამ იორამაშვილი.

ამავე ძირისაა გვარი იორამიშვილი.

საქართველოში 159 იორამიშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 35, თელავში – 21, რუსთავში – 3. ცხოვრობენ სხვაგანაც.

745 იორამაშვილი.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.