ზეინკლისშვილ-ზეინკლიშვილი - Zeinklisshvili-Zeinklishvili
ვიდრე ხელობა-საქმიანობის ტერმინი ზეინკალი შემოვიდოდა ჩვენში, არსებულა გვარი ფუძით ზეინკალი – ზეინკლიშვილი. ამ გვარის წარმომადგენლები ცხოვრობდნენ სოფელ ტკოცაში.

ზემო ქართლის კომლების ნუსხაში, მეჩვიდმეტე საუკუნის დამდეგს, ტკოცაში მოიხსენიება ვინმე ზეინკლიშვილი.

1633-1658 წლებში ზეინკლიშვილი ზაქარია, სავანეთს მცხოვრები, წილად ხვდა თამაზ ბარათაშვილს.

„ზეინკლისშვილი პავლე, ტკოცაში მცხოვრები, ბატონის სახასო მსახური, კარის დეკანოზი, ერთი კომლი, ჰყავს ძმა გიორგი. ძმების ნაშენი ოთხი ვაჟი და განაყოფი პაატა ზეინკლისშვილი. იხსენიება ზემო ქართლის სადროშოს აღწერის დავთარში (მეჩვიდმეტე საუკუნის მეორე ნახევარი).

გვარი ზეინკლიშვილი ისტორიულ წყაროებში გვხვდება 1688-1703 წლებში.

საქართველოში 305 ზეინკლიშვილი ცხოვრობს: ქარელში – 98, საჩხერეში – 67, თბილისში – 53. არიან სხვაგანაც.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.