უტიაშვილი - Utiashvili
უტიაშვილი კახეთში წარმოშობილი გვარია. წარმომდგარია სახელისგან – უტა.

გვარი დაფიქსირებულია მეჩვიდმეტე საუკუნიდან.

უტიაშვილი გარსევანი, ანდრონიკაშვილის ყმა, მამულითურთ, როსტომ მეფემ უწყალობა დემეტრე ანდრონიკაშვილს, 1651 წელს.

გიორგი უტიაშვილი, 1694 წელს, მცხოვრები ვეჯინს ან გურჯაანში, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ყმა, უტა უტიაშვილთან ერთად, ის აბაზყულიმ და შემდეგ ნაზარალი-ხანმა უწყალობა ზაალ ანდრონიკაშვილს.

ასევე, გვხვდება გვარი უტიძე. „უტიძე ტარძნისში მცხოვრები, მამულით შეწირეს სვეტიცხოველს.” (1559 წელი).

საქართველოში 651 უტიაშვილი ცხოვრობს: გურჯაანში – 513, თბილისში – 98, რუსთავში – 29.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.