რურუა - Rurua
ხარუა ნიშნავს გზის გამკვლევს. როგორც ჩანს, რურუების წინაპრები გზათა მშენებლები, ასევე ქვითკირით მშენებლები, ხელობა-საქმიანობიდან წარმომდგარი გვარია.

რურუების ძირძველი სამკვიდრო იყო ვედიდკარი. ასევე, დაფიქსირებულები არიან: სეფიეთში, მარანში, ძველ სენაკში, პირველ მაისში, აბაშაში და სხვაგანაც. სარურუო უბანია სეფიეთში.

1995 წელს მიღებული ვაუჩერების მიხედვით დაფიქსირებულია 1 362 რურუა: თბილისში – 358, მარტვილში – 345, აბაშაში – 251.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.