სულხან-საბა ორბელიანისულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


კარგს ქალს ვინ ღირსა, მოარჩენს ჭირსა,
ზრუნვას; მოალხენს, ვინ უჭვრეტს პირსა.
ნუმცა შეხვდებით ანჩხლსა და ძვირსა:
ჰქვიან მას უგლიმი, გლისპი, სარცხვინელია.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.