დათო ყანდაშვილის ჩანაწერებითუ ერთი ადამიანის ინტერესები მის გარშემო მყოფ ადამიანთა ინტერესებს არ შეესაბამება, მაშინ იგი `უცხო სხეულად~ არის მიჩნეული და მარტოობისთვისაა განწირული, ვიდრე იმ გარემოს არ იპოვის, სადაც იგივე ინტერესებით ცხოვრობენ; ან ვიდრე არ დაემორჩილება იმ გარემოს ინტერესებს, სადაც იმყოფება.


თუ ადამიანის ინტერესები სხვა ადამიანთა ინტერესების დაკმაყოფილებით შემოიფარგლება და ცალსახად მათგან გამომდინრეობს, ასეთ ადამიანს საკუთარი `მე~ არ გააჩნია და იმ ადამიანებს, ვის ინტერესებსაც აკმაყოფილებს, როგორც კერპებს ისე ემსახურება.


თუ ადამიანის ინტერესები მხოლოდ საკუთარი ნება-სურვილების დაკმაყოფილებით შემოიფარგლება და სხვა ადამიანთა ინტერესების იგნორირებას ახდენს ან ცდილობს ეს მაქსიმალურად მოახერხოს, ასეთ ადამიანს საკუთარი `მე~ აღზევებული ჰყავს და სა-50 კუთარ პიროვნებას როგორც კერპს ისე ემსახურება და შეძლებისდაგვარად სხვებსაც აიძულებს ამას.


თუ ადამიანის ინტერესები სარწმუნო, მდგრადი, ღვთიური ინტერესების დაკმაყოფილებით შემოიფარგლება, ის თავისუფლებას მიაღწევს.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.