გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრებიდიდი ბედნიერება: კაცმა იქონიოს, რაც სურს და უფრო დიდი ბედნიერებაა, არ ისურვოს მასზედ მეტი, რაცა აქვს
.
ჰამადანი


დიდი და პატარა სულ ერთია, ოღონდ კაცმა იმას მიჰმართოს, იმას ჩასჭიდოს ხელი, რაზედაც გული მიუწევს და ნიჭი და უნარი მიუწვდება
.
ილია ჭავჭავაძე


დიდი ვაჭარი კარგი და ჭკვიანი მოსამართლე იქნება, რომელიც არ იტყვის რაიმე არაკანონიერს
.
ბაგრატ კურაპალატის სამართლის წიგნი


დიდი ლხინია ჭირთა თქმა, თუ კაცსა მოუხდებოდეს
.
შოთა რუსთაველი


დიდი მწუხარება ცრემლს უშრობს კაცს, პატარა კი ცრემლს ადენს. დიდი გულისთქმა, ჭეშმარიტი გრძნობა მუნჯია, უტყვია და პატარა კი-ყბედი და ლაქლაქა
.
ილია ჭავჭავაძე


დიდი მხნეობა, დაუძინებელი ბრძოლა არსებობისათვის, დიდი სიფრთხილე, დიდი წინდახედულობა და დიდი პოლიტიკური ტაქტიკაა საჭირო ჩვენთვის, რათა თავი დავაღწიოთ საშინელს კრიზისს, რომელშიაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, გავთანასწორდეთ ყოველი უფლებით ჩვენი სახელმწიფოს მთავარ ერთან და შავი ბედი თეთრ ბედად ვაქციოთ.

იაკობ გოგებაშვილი

შოთა რუსთაველიილია ჭავჭავაძეიაკობ გოგებაშვილი

Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.