სულიერი მდელო - სიბრძნე



როდესაც კურნებას ეძიებ, გულისყური მიაპყარი შენს სინდისს, გააკეთე ის, რასაც გეტყვის და სარგებლობას ჰპოვებ.

კეთილმსახურების გამო გაწეულ შრომას მოჰყვება შეწევნა, ეს კი საცოდნელია ღვთის რჯულისა და სინდისის შედეგად.

შეუძლებელია ღრუბლის გარეშე გადმოდინება წვიმისა, ისევე როგორც – კეთილი სინდისის გარეშე ღვთისადმი სათნოყოფა.

კეთილი სინდისი ლოცვით მოიპოვება, წმინდა ლოცვა კი - სინდისის გზით, რადგან ურთიერთის მსაჭიროებელნი არიან ბუნებით.

დამშვიდებული სინდისის მქონე ადამიანი ყველასთან შესძლებს მეგობრობას, ცუდი სიმდისით კი განმარტოებაშიც იტანჯება და შფოთავს.



Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.