გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრებიდავუბრუნოთ ადამიანს რწმენა - მე ასე მესმის: ეს იმას ნიშნავს, რომ დავუბრუნოთ სამშობლო, დავუბრუნოთ უკვდავების გრძნობა! დავუბრუნოთ ადამიანს მისი სულის, მისი სიტყვის უკვდავების რწმენა. ნივთებს არ შეიძლება შეეწიროს ადამიანი, ნივთიერმა ინტერესებმა არ უნდა გადაიყოლიოს მისი სული.

ლავროსი კალანდაძე


დაი ძმის დაღუპვის ამბავს რომ შეიტყობს, მაშინდელი ცრემლის ადგილას ბალახი არ ამოვა, იქ ვერაფერი ვერ იხარებს
..

ილია კუტალია


დაიმახსოვრე: მოთმინების გარეშე კაცი ვერ იქმს საქმესა სასახელოსა.

ლილი იოსელიანი


დასაბამითვე ერთიანობით მოცულა ყოველი: ერთიანობამ მიუბოძა ცას სიწმიდე. ერთიანობამ მიუბოძა მიწას სიმშვიდე. ერთიანობამ მიუბოძა სულს სილბო. ერთიანობამ მიუბოძა ტბას სისავსე. ერთიანობამ მიუბოძა ყოველ არსს სიცოცხლე. ხელმწიფენი და წინამძღვარნი ერთიანობით არიან: ცისქვეშეთის მეუფენი და მოძღვარნი. (..ერთიანობის გარეშე ცა-ჩამოიქცეოდა, მიწა-დაიშლებოდა, სული შთაინთქებოდა, ტბა - დაიშრიტებოდა, ყოველი არსი-გაუდაბურდებოდა, ხელმწიფენი და წინამძღვარნი-დაემხობოდნენ).

ლაო-ძი


დასანანია, ო, რა რიგად დასანანია, რაც გულით გინდა, ჩალის ფასად იყიდებოდეს, შენ კი, უბადრუკს, იგი - ჩალის ფასიც არ გქონდეს.

ლი შან ინიLoading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.