ბობ მარლის გამონათქვამები“You say that you love rain, but you open your umbrella when it rains. You say that you love the sun, but you find a shadow spot when the sun shines. You say that you love the wind, but you close your windows when wind blows. This is why I am afraid, you say that you love me too.”

“თქვენ ამბობთ, რომ გიყვართ წვიმა, მაგრამ ხსნით ქოლგას, როცა წვიმს. თქვენ ამბობთ, რომ გიყვართ მზე, მაგრამ პოულობთ ჩრდილს, როცა მზე კაშკაშებს. თქვენ ამბობთ, რომ გიყვართ ქარი, მაგრამ ხურავთ ფანჯრებს, როდესაც ქარი ჰქრის. სწორედ ამიტომ მეშინია, რომ იტყვით თუ როგორ გიყვარვართ მე.”


“I wish we were all hippies and we did yoga, lived in cottages, smoked weed, accepted everyone for who they are and listened to wonderful music. And I wish money didn't make us who we are. I just wish we could redo “society””

“ვისურვებდი ყველა ვყოფილიყავით ჰიპები და გვეკეთებინა იოგა, გვეცხოვრა კოტეჯებში, მოგვეწია თამბაქო, მიგვეღო ყველა ისეთი, როგორიც არის და გვესმინა არაჩვეულებრივი მუსიკისთვის. და ვისურვებდი ფულს არ ვექციეთ ისეთებად, როგორებიც ვართ. უბრალოდ ვისურვებდი რომ ახლიდან შემექმნა “საზოგადოება””


“Who are you to judge the life I live? I know I'm not perfect and I don't live to be, but before you start pointing fingers...
make sure you hands are clean!”


“ვინ ხარ შენ, რომ განსაჯო ჩემი ცხოვრება? ვიცი, რომ არ ვარ უნაკლო და არც უნდა ვიყო, მაგრამ სანამ დაიწყებდეთ თითების გაშვერას... დარწმუნდით, რომ ხელები სუფთა გაქვთ!”Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.