გალაკტიონ ტაბიძე - სიბრძნის საგანძურიზეშთაგონება ასულდგმულებს და აძლევს იმედს
თანაბრად - როგორც რუსთაველსა, ისე არქიმედს.


შავი წიგნი არ თავდება, შავი წიგნი შუა წყდება;
მას იქით კი კაცის გრძნობა და გონება ვერა სწვდება.


ჟამი - ყველაფრის მქმნელ-გარდამქმნელი,
სივრცე - ყველაფრის მიმტევებელი


და არ არსებობს ქვეყანაზე თვით უკვდავება -
თვით უკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ.


იმ მდინარის გეშინოდეს, რომელიც არ ხმაურობს.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.