იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
აჰა, ექვსი რამ უფლის საძულველი, და აჰა, შვიდი სიბილწე მის თვალში: ამპარტავანი თვალები, ცრუ ენა, უბრალო სისხლის მღვრელი ხელები, ავისმზრახველი გული, საბოროტოდ მარდი ფეხები, ტყუილების აღმომსუნთქველი, ცრუ მოწმე და ძმათა შორის შუღლის მთესველი.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.