იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
ბედნიერია ის კაცი, ვინც ჰპოვა სიბრძნე და ვინც გონიერება შეიძინა! რადგან მისი შეძენა სჯობს ვერცხლის შეძენას და მისი მოსავალი – ხალას ოქროს, მარგალიტზე უფრო ძვირფასია და შენგან სანატრელი არაფერი შეედრება მას. მისი გზები ნეტარების გზებია და ყოველი მისი ბილიკი სიმრთელეა.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.