დავით გურამიშვილი - აფორიზმებიდავით გურამიშვილი - აფორიზმები

(Davit Guramishvili - aforizmebi)


ხელმწიფე უნდა მართალი, ვით ბრძენთა დაუწერია,
ბრძენი უხვი და მოწყალე, მრისხველი ზომიერია,
სჯულმტკიცედ, სწორედ სიმართლით იყოს და ყვანდეს ერია.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.