აფორიზმები - Aforizmebiსიყვარული ეს არის ერთი ადამიანის
დაუძლეველი მოთხოვნილება იპოვოს
მეორე, რომლისკენაც მიისწრაფვის.

****

დრო – ფასდაუდებელი ძღვენია,
რაც გვეძლევა იმისთვის, რომ
მასში გავხდეთ უფრო ჭკვიანი,
უკეთესი, მომწიფებული და სრულყოფილი.

****

დამიანის სიყვარულისა და სიკეთის
გულისათვის მისი აზრები სიკვდილს
არ უნდა დავანებოთ.


****

სრულყოფილებამდე ამაღლებული ადამიანი
ყველა ცხოველზე აღმატებულია. მაგრამ
ყველა ცხოველზე დაბლა დგას, თუ
უკანონოდ და უსამართლოდ ცხოვრობს.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.