თხზულებანი: ტომი IIთხზულებანი: ტომი II

ბაქრაძე, აკაკი

(txzulebani: tomi II)

(Baqradze Akaki)Subjects: ქართველი მწერლები; ქართული ლიტერატურის კრიტიკა და ისტორია;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: კარდუ ანუ გრიგოლ რობაქიძის ცხოვრება და ღვაწლი; დაბადების თარიღი; პორტრეტი; სწავლა; ოჯახი; მოდის გილიოტინა; ომი და რევოლუცია; გზაჯვარედინი; ახალი გრაალი; ახალი კერპი; მარადიული დაბრუნება; მიეროხანი; მზის ნარქენი; გარდატეხა; „ჰუნგერჰჲუგელ“; ცდუნება; სიმართლე; სხვაჲ ჩემი; იზოლაცია; მითოლოგიური ენგადი; პირველთქმა; დიონისეს თვითმკვლელობა; „მთვარის მოტაცება“; ეპოქის სიკვდილი; მდგომარეობას მოკლებული კაცის ტრაგედია; სიბნელისაგან თვალახელილი; მითი რომანში; „ხოგაის მინდია“ და „ტაბუ“; „სანავარდო“; „გურამ ბარამანდია“; ანთეოსის ტრაგედია; სიბრძნე სიცილისა; ბოლოთქმა; დამატება; ვაჟა-ფშაველა და მითოსი; 1. „გველის მჭამელი“; 2. „ბახტრიონი“; მარაგითზრახვა; დავიწყებული იდეა; აწმყო, შობილი წარსულისაგან; ქებაჲ და დიდებაჲ; ყ ო ვ ე ლ ი ს ა ი დ უ მ ლ ო ი; ისევ „ქებაჲს“ გამო; „ქებაჲ“ ინტელექტის თამაში; დავიწყებული იდეა; დავითის ისტორიკოსი; ფერი-დარეჯან; მეცხრამეტე საუკუნე; თერგდალეულები; „სურამის ციხის“ გამო; არსებობის შიში; ბუნების კანონზომიერება და უკვდავებისმაძიებელი კაცი; ვაჟას მრწამსი; არსებობის მარადისობის რღვევა, ანუ შვილის მკვლელი მამა; ღმერთს ეწყინება; ზნეობრივი გმირისათვის; საით?; ლექსი ილიასია; რაინდი მიამიტი და თავდადებული.
Publishers: ლომისი, ნეკერი.
Date of Issue: 2004
Source: კარდუ ანუ გრიგოლ რობაქიძის ცხოვრება და ღვაწლი; მითოლოგიური ენგადი; დავიწყებული იდეა / აკ. ბაქრაძე: ტომის რედ.: ლაშა ბაქრაძე; თბ: ნეკერი; ლომისი - 2004 - 515გვ. ISBN 99940-808-0-6., UDC: 821.353.1 + 821.353.1.09 + 821.353.1.092
Language: Georgian
Extent Format: 515 გვ.
Created: 2008-06-24
Modified: 2009-01-15

Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.