თხზულებანი - II ტომითხზულებანი - II ტომი


Other Titles: მოთხრობები, პიესები
Authors: ჭავჭავაძე, ილია
Subjects: ქართული ეპიკური პოეზია; Грузинская эпическая поэзия; Georgien epic poetry
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: რედაქციისაგან; მოთხრობები; მგზავრის წერილები; კაცია – ადამიანი?!; გლახის ნაამბობი; ამბავად გაგონილნი; სარჩობელაზედ; ოთარაანთ ქვრივი; ნიკოლოოზ გოსტაშაბიშვილი. პიესები; გლეხთა განთავისუფლების პირველდროების სცენები; მაჭანკალი. დაუმთავრებელი მოთხრობები; დიამბეგობა; ცხოვრების გამონაცადი და გამონაფიქრი; კოლა; კაკო; გუბე; ზოგიერთი ხანა მოთხრობისა “მარგალიტი ლექში”; კატო; იგი წავა და სხვა მოვა ტურფასა საბაღნაროსა; უღელტეხილი; უცნაური ამბავი; პატარა ამბავი; დედის ანდერძი. ვარიანტები და შენიშვნები.
Date of Issue: 1988
Source: თხზულებათა სრული კრებული : 20 ტომად / ილია ჭავჭავაძე; [რედ.: გიორგი ციციშვილი] ; საქ. სსრ მეცნ. აკად., ქართ. ლიტ. ინ-ტი - თბ. : საბჭ. საქართველო, 1987 - ; 20სმ. ტ. 2 : მოთხრობები, პიესები / ტექსტი გამოსაცემად მოამზადეს, ვარიანტები და შენიშვნები დაურთეს ე. შარაშენიძემ და ლ. სანაძემ ; ტომს იკონოგრაფიული მასალა და ფოტოდოკუმენტები დაურთო გ. შარაძემ - თბ., 1988 - 668გვ. : 1ფ. პორტრ., 24ფ. ფოტოდოკ. - : 4მ., 800000ც. UDC: 894.631-32 + 894.631-2
Language: Georgian
Extent Format: 421 გვ.
Created: 2006-11-30
Modified: 2009-01-15

Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.