დავით ამირეჯიბი – ამოუკიდებლობიდან – თავისუფლებისაკენდავით ამირეჯიბი.


დამოუკიდებლობიდან – თავისუფლებისაკენ

დამოუკიდებლობის მიღწევა გულისხმობს სხვაზე დამოკიდებული მდგომარეობის დაძლევას, მის უარყოფას, ნეგაციას, მისგან განთავისუფლებას. დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა მთავრდება მიზნის მიღწევისთანავე. თავისუფლება კი, პოზიტიური აზრით, უწყვეტი პროცესია. მას არ აქვს დასასრული, ბუნებრივი ზღვარი, ამიტომ მისი შენარჩუნება მუდმივ ძალისხმევას გულისხმობს.
Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.