***-თიკა გოგია

ამ ქვეყნად, როცა მე არ ვიყავი
სამყაროს ჩემზე ჯერ არ ეცალა