ერთხელ ერთ ბრძენს ჰკითეს:

ერთხელ ერთ ბრძენს ჰკითეს: - როგორ ამოვიცნო კარგი ადამიანი?