ღარიბის სახლში ღმერთი მეტია...

ღარიბის სახლში ღმერთი მეტია...