წერილი ღმერთს

იყავი ჩემთან!
როცა ვიგრძნო ლოდები მხრებზე!
ან როცა ვიგრძნო
სულერთობა ყველა საზიდრის!
შენ თუ აქა ხარ
ვერრა მებრძვის! ვერარა შეძლებს!
ვარ უსასრულო
და უკვდავი ზენა ქარივით!


ნანა სელეპანოვა - ნუ მაქეზებ

ურჩი ბავშვივით
მალიმალ მტუქსავ..
და როგორც გიჟი
გულში იჭრები,


ნანა სელეპანოვა - ცეკვა მინდება

კართან ყვავილებს ისევ მიყრიან..
მეც გალაღებულს ცეკვა მინდება,
წავლენ, მოვლენ და ასე ივლიან,
სანამ სული არ დაიწმინდება.


ნანა სელეპანოვა - წელი გასულა..

წელი გასულა ოცი.. და ოცი
და კიდევ ათი
და კიდევ ექვსი,
არ გითხოვია ჩემთვის ეს ლექსი,
მაგრამ ულექსოდ მე ვერას გეტყვი.