ლაშა კარანაძე - დანატვრა (და-ნატვრა)

ვიღაცა, ახლა, ალბათ ვიღაცას,
სულ სიყვარულის სიტყვებით ამკობს,
ხოლო ვიღაცას სიტყვები აქვს და
სათქმელად მხოლოდ ვიღაცას ნატრობს.lasha karanadze danatvra vigaca axla albat vigacas sul siyvarulis sityvebit amkobs


ნანა სელეპანოვა - ვაგლახ,ქალი ვარ

ნეტავ შენს ახლოს მამყოფა,
შორიდან გითვალთვალებდი,
რომ მხოლოდ შენთვის მეცქირა
ე, მაგ თაფლისფერ თვალებში.