უსათაურო, წერილი მომავალ "მეორე ნახევარს" - ივდო ოტობარი

უსათაურო, წერილი მომავალ "მეორე ნახევარს"!


სალამი! ეს წერილი ("მესიჯი" ან "ესემეს"-ი კი არა) შენთვისაა და შენზე. არ მომწონს დღევანდელი დრო, უფრო სწორად ადამიანები, რომლებმაც სიყვარული გააუფასურეს. შენ იცი, რომ მე არ მწამს ბედის, არც შემთხვევითობის.

ivdo otobari usatauro werili momaval meore naxevarze