ნანა სელეპანოვა - შენი ბრალია

ფრთაფარფატა მერცხალივით
დილას მოჰყევ ადრიანს,
გაზაფხულს ნუ დააბრალებ,
სიყვარულის ბრალია.