მთავარი

მორჩა, მივდივარ გტოვბთ სუყველას,
ვიღაც უცნობი გოგოს გულისთვის
იქნებ არცა ღირს, იქნებ არც ვღირვარ,
ყველამ ილოცეთ ჩემი სულისთვის.
ან იქნებ სჯობს რომ გადავიფიქრო,
იქნებ კვლავ შევხვდე, ისევ მიწაზე,
ასე სიკვდილი თურმე ცოდვაა,
ვიცი ამბობენ დედამიწაზე.