" არ მწამს ... "

მე აფეთქება კვირტების არ მწამს,
მწამს აფეთქება უცნობი ძარღვის...
ზეცნობიერი ჯიუტად მტანჯავს...
ქვეცნობიერის შეცნობაც დამღლის..!


... დ ე დ ა ...

"ახლა ტკივილამდე მომენატრე, დედა!''...

საოცარმა გრძნობამ ამითრთოლა გული,
უსასრულო ღელვით მომეძალა სევდა...
შენ ხარ ჩემი ხსნა და ჩემი გაზაფხული,
ახლა ტკივილამდე მომენატრე, დედა...!

axla tkivilamde momenatre dea saocarma grdznoba amitrtola guli


ნანა სელეპანოვა- ნეტაი, ახლა აქამც გქნა

მთებზე ღრუბელი ქანაობს,
საავდროდ შაკრა პირიო,
აცეტებულმა ღვარცოფმა,
კლდეს დაუთხარა ძირიო.

წკვარამ ღამეში მოგლანდე
თვალთ გადამეკრა ლიბრიო,
ბექთარს აბჯარი გშვენოდა,
მკერდს აწყვეტილი ღილიო.