ნანა სელეპანოვა- რად მინდა სამოთხე

რად მინდა სიზმრები,
თუ იქ არ დაფრინავ,
ვით ცელქი ამური,
რად მინდა ღაწვები,
თუ არ გაწითლდება,
ვითარცა ლაკმუსი.