სარკმელი (ემიგრანტის დღიურიდან...)

ერთი პატარა სარკმელი აქვს ჩემს სადა ოთახს,
და ამ სარკმელთან დაკარგული მიყრია წლები...
როდესაც დილით მზის სხივები მოვა და მორთავს,
შეციებული ვეტუზები და ისე ვთბები.


sarkmeli emigrantis dgiuridan nana mefarishvili