ოტია იოსელიანი - ბრძნული გამონათქვამები

"ოცდაათი წლის ახალგაზრდა არ გამიგია მე. ახალგაზრდა არის თხუთმეტი წლის. ოცი წლის კაცია უკვე, კაცი! თუ თხუთმეტი წლის არაფრად ვარგა, არც სამოცდათხუთმეტის არ ივარგებს. ჭკუა ხანში კი არ არის, ჭკუა თავშია. ოთხმოცი წლის შტერი არავის უნახავს?"

ოტია იოსელიანი

otia ioseliani ocdaati wlis axalgazrda ar gamigia me brdznuli azrebi


უდიდესი რუსი წმინდანი სერაფიმე საროველი

"არასოდეს იომოთ საქართველოსთან, ამით თქვენ შეებრძოლებით დედას ღვთისას... რაც დაღუპავს რუსეთს"


უდიდესი რუსი წმინდანი სერაფიმე საროველი


udidesi rusi wmndani serafime saroveli arasodes iomot saqartvelostan